Witamy Państwa

Zmieniamy się dla Państwa. Uzyskaliśmy certyfikat ISO, a także wprowadziliśmy nowe logo.

Sygnalizacja świetlna

  • projektowanie, budowa, remonty, modernizacje
  • zmiany organizacji ruchu

Oświetlenie ulic

  • projektowanie, budowa, remonty, modernizacje

Pozostałe usługi

  • horyzontalne przewierty sterowane
  • roboty elektroenergetyczne w terenie otwartym i obiektach zamkniętych
  • audyty bhp, doradztwo w zakresie bhp i ochrony środowiska

Konserwacja

  • Zintegrowany System Zarządzania Ruchem
  • Systemy Bezpieczeństwa i Odwodnienia w tunelu zagłębia Wisłostrady